یکشنبه 21 مرداد‌ماه سال 1386
مسافر مهتاب

نازنینم ، ای شب پر ستاره ، ای کسی که نگاهت پر از امید به آیندس ، بابت این همه مهربونی که در حقم کردی ممنونم ، خیلی گلی که همیشه نگرانی که شرایط خوب باشه .خیلی دوست داشتم که می تونستم حرف دلمو راحت بگم بدون هیچ مانعی ولی ...ولی بازم ته دلم نگرانم که نکنه چیزی رو که دارم و بهش دلبستم موقتیه  وزودی تموم شه . دلبستن خیلی آروم و بی سرو صدا می یاد بدون اینکه حتی خودتم بفهمی ...

 گل مهتابم سفر بدون خطری داشته باشی و بهتم خیلی خوش بگذره ...

 

 

                          

هی مسافر مهتاب ...

در رویای بی نوازش انگشتانت ...

رو به آسمان

             ستاره ... ماه ...

در شمارش رویای ستارگان ...

                               میان سر انگشت سرودن ...

گهگاه فاصله ای است ...

                               که باران بی امان ترانه اش می خوانند

سرود شکسته را ...

                            ترانه کن...

                                                      نازنین ...