جمعه 29 دی‌ماه سال 1385
رد پا

ان گاه که عاشقانه خواستم باورت داشته باشم

 بر این باورم ایمان اوردم که تو هم به مانند دیگری چوبی خشکیده ی سرد و بی تفاوت در برابر زندگی هستی

پس من هم به مانند دیگری دلی مهربان و دروغین را برایت به ارمغان دارم

 باشد که با این  دروغ ها و نیرنگ ها در دل تو جا پای دیگری یابم ...

                                                                    ******** *****************

                                                                     ***********************

                                                                             ****************

                                                                               *************

                                                                                 **********

ایمان عزیز دوست خوب و مهربونم برات ارزوی خوشبختی می کنم و از یگانه حامی ستاره های عاشق می خوام که بهترین لحظات رو در کنار فرشته ی خوبی هات داشته باشی و اسمون دلتون همیشه ابی بمونه...