جمعه 6 مهر‌ماه سال 1386
ع ـ د

 این بار تصمیم خودمو گرفتم میخوام حتما مطرح کنم؛نمی خوام دیگه تو دلم بمونه. به خودم قول دادم که تو این مدت حتما بازگو کنم .دیگه از خودم خسته شدم ؛ میدونم خدا خواسته و حکمت خودش بوده و خیلی وقتا بنده ی بدی بودم و ناسپاسی کردم به درگاهش که چرا ...  ولی بازم زودی پشیمون شدم از کارم و از خدای مهربونم بخشش خواستم .

به خودت توکل می کنم خدای بزرگم و تو اگه صلاح بدونی می شه

وقتی خدا بهت می گه :  ٌباشه ٌچیزی رو که می خوای بهت می ده ؛ وقتی بهت می گه ٌصبر کن ٌ چیز بهتری بهت می ده و وقتی بهت می گه ٌنهٌ داره بهترینهارو برات آماده می کنه.