جمعه 7 بهمن‌ماه سال 1384
ساز سفر

                     چشمانمان را بر گذر قاصدکها باز کنیم

                         که زمان ساز سفر می زند...

                          دست به دست هم دهیم

                            دلهایمان را یکی کنیم

                     بی هیچ پاداشی حراج محبت کنیم

                                   باور کنیم ...

                             که همه خاطره ایم...

                        دیر یا زود همه رهگذر قافله ایم

 

 

خدای  خوبم ازت می خوام که کارش درس بشه و زودتر به هدفش برسه .منم سعی خودمو می کنم که کارمو درست انجام بدم که نتیجه ی مثبت داشته باشه  . اولین باره که ازم چیزی  خواسته، نمی خوام  که دست خالی بر گرده. خودم اطلاع دارم که واقعا نیاز داره که زودتر کاراش ردیف بشه .. امروز عصری کلی حرف زدیم . چقد نگران  بود که نکنه درست نشه . ولی من خیلی امیدوارم ته دلم روشنه ... قراره چند روز دیگه صحبت کنم.. خدای عزیزم باز مثل همیشه به تو رو میارم و بازم درخواست پشت در خواست  .. میدونم تو اگه بخوای کاری انجام بشه ، می شه و اگه نخواستی حتما حکمتی داشته .. . خودت که بهتر از من خبر داری که  چی شده...وازت می خوام که جادهی زندگیشو به او نجایی که مقصد و هدفشه هموار کنی..  با یه دل پاک و مهربون که پر از غم  و رنج بی اعتنایی و نا مهربونی پدرشه می خواد که  که کارش طوری درست بشه که رو  قولی که به مادر مهربونش داده پایبند بمونه .. خدای بزرگ قسمت میدم به بزرگیت که این بارنا امیدش نکن ...

تو رو خدا ازتون میخوام از ته دل واسش دعا کنید ...