جمعه 30 دی‌ماه سال 1384
ستاره شب

تنها بودنت را با من قسمت کن ، که من نیز در تنهایی ام جایی برابی تو خالی گذاشته ام !

 

ستاره ی شبهای تنهایی ام! رو شناییت را  برای من نگه دار که با روشنی تو به راه خویش ادامه می دهم .

 

و بزرگی ات را باور کن که تنها بزرگی توست که وادارم کرده تکیه گاهم باشی !

 

و به یاد بیاور که کوچکترینی بود که بزرگی ات را باور کند و برایش بزرگترین باشی!!!...

 

خیلی دوستت دارم