چهارشنبه 21 دی‌ماه سال 1384
اوج عبودیت

روز پیوند مهر خداوند با انسان

و روز اوج عبودیت مخلوق  در پیشگاه خداوند در عید قربان بر تمامی بندگان خدا مبارک باد

 

                 به امید کعبه رفتم ، به حرم رهم ندادند

 

                                                   که برون در چه کردی که درون کعبه ایی؟