یکشنبه 13 آذر‌ماه سال 1384
۱-۲-۳..

365 روز

1-2-3-4......تموم شد بازم پشت سر هم میاد و میره تا چشم به هم میذاری انگار همین دیروز بودکه رفتم مدرسه  ...

مامانم میگه غروب بوده اونم غروب پاییز .

میگن هر ارزویی که روز تولدت از خدا  بخوای بر اورده میشه .چی میخوام من؟

چیز زیادی نیست . هوا میخوام بارون میخوام . عشق میخوام...

ولی نه خدا کنه سارا دیگه غمی نداشته باشه ، غم بی مادریش از یه طرف ، غم سی سی رو هم میخوره . اخه اون که سنی نداره . وای خدا چقد ارزو زیاده تمومی نداره . کاشکی یه ستاره بودم تو اسمونت چون حداقل کاری که می تونستم بکنم این بود که تا صبح با سو سو زدنم به حرف یه دختره گوش می دادم ولی نه ستاره که فقط مال شبه .. کاشکی خورشید بودم تا همه رو از سردی وغم  این دنیا گرم میکردم ولی گرمای زیادیم ادمو سست میکنه ...کاشکی ... کاشکی

چیزی نمونده دیگه ..

مرسی خوشگلم واسه شیرین زبونیات ...

واسه مهربونیات ...

خودت میدونی که خیلی دوست دارم ..

مرسی مامانم قد دنیا دوست دارم ...

خدا نمیدونم چی رو ارزو کنم اها کاشکی همه به ارزوهاشون میرسیدن

یه کمی سرد شده ...

داره میشه 364 روز چند ساعت دیگه ...برگای حیاطم دیگه زرد زرد شدن ...پاییزم عجب فصل قشنگیه ... پس خدا جون مرسی پاییزو بهم دادی .

خدا کنه قبل از اینکه دست دعایی  پایین بیاد بر اورده بشه

......................................................................................